NALEPA CAPITAL TRUST Sp. z o. o.
61 – 127 Poznań, Bydgoska 2A lok. 1, Poland
NIP 7822441277
REGON 300903649
Numer KRS 0000310875
Phone/Fax +48 61 221 24 80
Email: biuro@nalepact.com
biuropolnoc@nalepact.com
biuropoludnie@nalepact.com
realizacje@nalepact.com
budowa@nalepact.com
ekspansja@nalepact.com
kariera@nalepact.com
www.nalepact.com

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi
14.000.000,00 (czternaście milionów) PLN.


Dane do korespondencji:


* - pola do obowiązkowego wypełnienia