„Doświadczony żeglarz nie walczy z prądem ani wiatrem, ale pozwala im unosić się w obranym przez siebie kierunku. ”
                                                                                                                                                                            Bolesław Prus
Filarami naszej strategii są kapitał i zaufanie .

Nalepa Capital Trust skupia się na osiąganiu zysku oraz zrównoważonego wzrostu w optymalnej  perspektywie. Osiągamy te cele poprzez realizowanie obiektów komercyjnych, inwestycji, będących połączeniem wysokiej jakości rozwiązań z efektywnością ekonomiczną.
Organizacja pracy, struktura firmy oraz duża elastyczność w relacjach z kontrahentami, pozwalają nam realizować jednocześnie różnorodne przedsięwzięcia.
Wszechstronność  i kompetencje spółki na każdym etapie projektu pozwalają nie tylko wdrażać i poszerzać plan ekspansji, ale również realizować misję przedsiębiorstwa polegającą na promowaniu wysokich standardów etycznych w biznesie.
Fachowa wiedza, znajomość rynku, a także zróżnicowany portfel nieruchomości, realizacjipozwalają efektywnie zarządzać inwestycjami i całym biznesem. W naszej firmie pracują doświadczeni managerowie, którzy opierają swoje działania na znajomości lokalnych rynków ale również międzynarodowych koncernów oraz rozległej fachowej wiedzy. Jesteśmy wszędzie, zarówno w małych miejscowościach jak i największych aglomeracjach.

Główne obszary działalności:

Wartości biznesowe:

„Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy.”
                                                                                                                                                                            Thomas J.Peters

Poszanowanie dla reguł prawnych:

Poszanowanie środowiska:

Cenimy zaufanie, jakie pokładają w nas inwestorzy, najemcy i podmioty finansujące. Dlatego też jesteśmy odpowiedzialni za:

Społeczeństwo

Stosunek do konkurencji: